Nieuws

  • Kennisbasis lerarenopleiders overgedragen aan VELON
    Het ontwikkelproject kennisbasis lerarenopleiders onder leiding van de Vrije Universiteit is afgerond. De kennisbasis wordt binnenkort formeel overgedragen aan de VELON.
  • Nieuw mailadres kennisbasis: Met de beëindiging van het ontwikkelproject Kennisbasis sluiten we ook het speciale mailadres kennisbasis@ond.vu.nl af. Voor de kennisbasis wordt het contactadres: velon@planet.nl.

Agenda

Opleidingsdagen voor ervaren lerarenopleiders werkzaam op scholen, hogescholen en universiteiten

Module Opleidingsdidactiek: donderdag 20 september 2012 en donderdag 1 november 2012

Module Onderzoek in de Opleiding: donderdag 15 november 2012, donderdag 13 december 2012 en donderdag 17 januari 2013

Begeleiders zijn dr. Bob Koster, prof.dr. Fred Korthagen, en dr. Mieke Lunenberg.

Meer informatie en aanmelding: http://www.psy.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/contractactiviteiten-onderwijscentrum-vu/opleiding-opleiders/index.asp

U kunt ook contact opnemen met het Onderwijssecretariaat, ocvu.secretariaat.fpp@vu.nl

Kennisbasis lerarenopleiders

Aan deze kennisbasis van lerarenopleiders is door veel collega’s (bijna tachtig!) met veel inzet gewerkt. We hopen dat u deze ervaart als informatief en inspirerend. Op de volgende pagina (Kennisbasis model) kunt u lezen wat de structuur van de kennisbasis is en hoe u deze site kunt gebruiken.

Over het wat en het waarom van deze kennisbasis kunt u meer lezen in De kennis en kunde van lerarenopleiders.

Voor wie

De kennisbasis is bedoeld voor alle lerarenopleiders: lerarenopleiders in het HBO, bij een universiteit, opleiders in de school; vakdidactici, onderwijskundigen, nascholers, onderzoekers; lerarenopleiders die vooral praktijkgericht zijn en lerarenopleiders die meer geïnteresseerd zijn in theoretische achtergronden; beginnende lerarenopleiders en experts.

Suggesties voor gebruik

De kennisbasis van lerarenopleiders is in het voorjaar van 2011, op het VELON-congres, gelanceerd. Op het congres hebben deelnemers suggesties voor het gebruik ervan door individuele lerarenopleiders, teams, scholen en instituten gedaan. De VELON-werkgroependag, in het najaar van 2011, was geheel gewijd aan de kennisbasis. Ook dit heeft een scala aan ideeen voor het productief inzetten van de kennisbasis opgeleverd. Voor de voorwaarden: »

Kennisbasis is niet/nooit ‘af’

Niet alle cellen van de kennisbasis zijn al met bijdragen gevuld. En op de geplaatste bijdragen zijn vast aanvullingen mogelijk. Ook zal de kennisbasis er over vijf jaar ongetwijfeld anders uit moeten zien. Suggesties voor wijzigingen en aanvullingen kunt u altijd sturen naar velon@planet.nl.

Praktijkvoorbeelden zijn zeker nog welkom. Het doel van een praktijkvoorbeeld is dat het lerarenopleiders inspirerende ideeën geeft voor de eigen praktijk en/of uitnodigt vanuit een nieuw perspectief op die eigen praktijk te reflecteren. Voor meer informatie over het schrijven van een praktijkvoorbeeld kunt u mailen naar velon@planet.nl.